തൃശ്ശൂര്‍ കേളവിഷന്‍ മുന്‍ മാനേജര്‍ പാര്‍ളിക്കാട് മല്‍മല്‍പട്യാത്ത് ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ നായര്‍ നിര്യാതനായി.

Advertisement

Advertisement

തൃശ്ശൂര്‍ കേളവിഷന്‍ മുന്‍ മാനേജര്‍ പാര്‍ളിക്കാട് മല്‍മല്‍പട്യാത്ത് ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ നായര്‍ നിര്യാതനായി. സംസ്‌കാരം ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചെറുതുരുത്തി പള്ളം പുണ്യതീരത്ത് നടക്കും.