പറപ്പൂര്‍ പുറത്തൂര്‍ വിന്‍സെന്റ് ഭാര്യ ലില്ലി ടീച്ചര്‍ (75) നിര്യാതയായി.

Advertisement

Advertisement

പറപ്പൂര്‍ പുറത്തൂര്‍ വിന്‍സെന്റ് ഭാര്യ ലില്ലി ടീച്ചര്‍ (75) നിര്യാതയായി. സംസ്‌കാരം പറപ്പൂര്‍ സെന്റ് ജോണ്‍ നെപുംസ്യാന്‍ ഫൊറോനപള്ളിയില്‍ നടന്നു