കണ്ടാണശ്ശേരി കുറുവങ്ങാട്ടില്‍ ഭാര്‍ഗ്ഗവിയമ്മ നിര്യാതയായി.

Advertisement

Advertisement

കണ്ടാണശ്ശേരി കുറുവങ്ങാട്ടില്‍ ഭാര്‍ഗ്ഗവിയമ്മ നിര്യാതയായി. സംസ്‌കാരം വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടത്തി. ബാലകൃഷ്ണന്‍, രാമചന്ദ്രന്‍, നളിനി, കൃഷ്ണകുമാര്‍, അജിത്ത്കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.