വേളങ്ങോട്ട് രാമന്‍ നായര്‍ മകന്‍ ഭാസ്‌കരന്‍ നിര്യാതനായി.

Advertisement

Advertisement

വേളങ്ങോട്ട് രാമന്‍ നായര്‍ മകന്‍ ഭാസ്‌കരന്‍ നിര്യാതനായി. 63 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്‌കാരം വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടത്തി. വിജയകുമാരിയാണ് ഭാര്യ.