വേലൂരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്.

Advertisement

Advertisement

വേലൂരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്. 51 വയസുളള പുരുഷനാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.