പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180 പേർക്ക് കോവിഡ്;91പേർക്ക് രോഗമുക്തി.

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 14) കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 18 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതുൾപ്പടെ
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 151 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 8 പേർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 10 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 9
പേർ , എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 91 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

അരുണാചൽ പ്രദേശ്-1
അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ-1
പിരായിരി സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

ബീഹാർ-1
അതിഥി തൊഴിലാളി (23 പുരുഷൻ)

ജമ്മു കാശ്മീർ-1
അഗളി സ്വദേശി ( 38 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-2
അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

അഗളി സ്വദേശി (5, പെൺകുട്ടി)

കർണാടക-2
തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി(32 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-3
തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി (18 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (51 പുരുഷൻ)

സൗദി-3
തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ഷോർണൂർ സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

ഒമാൻ-3
വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

ചളവറ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-1
പട്ടിത്തറ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗബാധിതർ-9
താരേക്കാട് സ്വദേശി(26 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശികൾ (24, 50 പുരുഷന്മാർ)

തെങ്കര സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (37 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

കൂടല്ലൂർ സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം -151

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (6 ആൺകുട്ടി)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (17 പെൺകുട്ടി,39,35,39,56,36 സ്ത്രീകൾ, 33, 21,19 പുരുഷന്മാർ)

പിരായിരി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ്‌ സ്വദേശികൾ (48, 20,23 പുരുഷന്മാർ, 15 പെൺകുട്ടി, 19 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശികൾ (60,21 പുരുഷന്മാർ)

തൃത്താല സ്വദേശി (63 സ്ത്രീ)

തെങ്കര സ്വദേശികൾ (63 സ്ത്രീ, 24 പുരുഷൻ)

കുനിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (47 സ്ത്രീ, 20 പുരുഷൻ)

ചളവറ സ്വദേശി (2 പെൺകുട്ടി)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (52,18,21 സ്ത്രീകൾ, 27, 32,25,58,32,30പുരുഷന്മാർ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശികൾ (68,66,21 പുരുഷന്മാർ, 55 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (38, 44,45,32,22,22,20,27,34,36, 24 പുരുഷന്മാർ, 3 പെൺകുട്ടി, 42,40,44,50,20 സ്ത്രീകൾ). ഇതിൽ ആറുപേർ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരാണ്.

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി (8,11 പെൺകുട്ടികൾ ,14 ആൺകുട്ടി , 24,37 പുരുഷന്മാർ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (4 വയസ്സുള്ള 3 ആൺകുട്ടികൾ,6 ആൺകുട്ടി, 64 , 39, 25 സ്ത്രീകൾ)

ലക്കിടി സ്വദേശികൾ (38,65 സ്ത്രീകൾ 43 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശി (13 ആൺകുട്ടി)

പിരായിരി പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരി(48)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

ചങ്ങലീരി സ്വദേശി (12 പെൺകുട്ടി)

കൂടല്ലൂർ സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (14 പെൺകുട്ടി)

മേലാർകോട് സ്വദേശി (61 പുരുഷൻ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

തൃപ്പാളൂർ സ്വദേശി (54,44 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (35 സത്രീ, 10,12 ആൺകുട്ടികൾ ,14 പെൺകുട്ടി)

ഷൊർണ്ണൂർ സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

കോഴിപ്പാറ അഹല്യ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 12 ജീവനക്കാർ. ഇതിൽ പത്ത് സ്ത്രീകളും (48,23,26,23,24,33,36,40,46,43)രണ്ടു പുരുഷന്മാരും (56,17) ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 18 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃത്താല സ്വദേശികളായ ആറുപേർ, മുതുതല സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേർ, പട്ടാമ്പി സ്വദേശികളായ ആറുപേർ, നാഗലശ്ശേരി, ഓങ്ങല്ലൂർ, അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശികൾ ഒരാൾ വീതം. ഇതിൽ എട്ടു പേർ കുട്ടികളാണ്.

കഞ്ചിക്കോട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വന്ന 33 അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും 4 കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിക്ക് (38) രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇതുകൂടാതെ ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് മരണപ്പെട്ട കോട്ടായി സ്വദേശിക്ക് (64 പുരുഷൻ) ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 948 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമേ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ രണ്ടുപേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ഏട്ടു പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അഞ്ചു പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മൂന്നുപേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒരാൾ കോട്ടയം, മൂന്ന് പേർ തൃശൂർ ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.