പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 137 പേർക്ക് കോവിഡ്;53 പേർക്ക് രോഗമുക്തി.

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 137 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

53 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 17) മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ 137
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ 47 പേർ ഉൾപ്പടെ 101 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 9 പേർ,വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 3 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 21 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 53 പേർക്ക്
രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

സൗദി-2
വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-1
കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി(36 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-5
കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി പേരൂർ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

ജമ്മു-2
പറളി തേനൂർ സ്വദേശികൾ (23, 30 പുരുഷന്മാർ)

കർണാടക-2
നെന്മാറ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

അയിലൂർ സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗബാധിതർ- 21
പുതുനഗരം സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)
പട്ടാമ്പി സ്വദേശി
(70 പുരുഷൻ)

പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ (50 പുരുഷൻ)

എടത്തറ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാരൻ (58 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (55 സ്ത്രീ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (46 സ്ത്രീ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ്‌ സ്വദേശി(41 പുരുഷൻ)

ധോണി സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയി ജീവനക്കാരൻ (49 പുരുഷൻ)

കാവിൽപ്പാട് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കാടാൻകോട് സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കൈതച്ചിറ സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശിനി (31 സ്ത്രീ)

അലത്തൂർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ (45 പുരുഷൻ )

കല്ലേക്കുളങ്ങര സ്വദേശി (55 സത്രീ)

സമ്പർക്കം
ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ 7 ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 47 ജീവനക്കാർ. 16 പുരുഷന്മാരും 31 സ്ത്രീകളും ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശികൾ (2 പെൺകുട്ടി, 24 സ്ത്രീ, 65 പുരുഷൻ)

ധോണി സ്വദേശി (6 ആൺകുട്ടി)

മലമ്പുഴ താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരി (46 സ്ത്രീ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ)

തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി സ്വദേശികൾ (12 ആൺകുട്ടി 15 പെൺകുട്ടി)

കാവിൽപ്പാട് സ്വദേശികൾ (11,13 ആൺകുട്ടികൾ, 75 സ്ത്രീ, 44 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

പറളി സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശികൾ (23, 23 പുരുഷന്മാർ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (55,19,27 സ്ത്രീകൾ, 13 പെൺകുട്ടി, 57,30 പുരുഷന്മാർ)

മണ്ണൂർ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

തൃത്താല സ്വദേശികൾ (77,43,36 സ്ത്രീകൾ, 50 പുരുഷൻ)

ശെൽവപാളയം സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കുന്നത്തൂർ മേട് സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശികൾ (33 പുരുഷൻ, 11 ആൺകുട്ടി, 5 പെൺകുട്ടി, 53,26 സ്ത്രീകൾ)

കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(29 പുരുഷൻ)

മണലി സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

മലപ്പുറം സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

ഷോർണൂർ സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (39 സത്രീ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (7പെൺകുട്ടി ,27 സ്ത്രീ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (59 പുരുഷൻ)

നൂറണി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കൂടാതെ ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ (31 പുരുഷൻ),
പട്ടാമ്പി സേവന ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർ (52,28 സ്ത്രീകൾ) എന്നിവർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 923 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമേ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ രണ്ടുപേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ഏട്ടു പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അഞ്ചു പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മൂന്നുപേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒരാൾ കോട്ടയം, മൂന്ന് പേർ തൃശൂർ ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.