പെരുമ്പിലാവ് അന്‍സാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ അറ്റന്റര്‍ക്ക് കോവിഡ്;ആശുപത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഭാഗികമാക്കി.

Advertisement

Advertisement

പെരുമ്പിലാവ് അന്‍സാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ അറ്റന്റര്‍ക്ക് ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.പനിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇയാളെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.ആര്‍.എം.ഒ. ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയിലുള്ള പതിനഞ്ചു പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഭാഗികമാക്കി ചുരുക്കി.