പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 184 പേർക്ക് കോവിഡ്,89 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 22) 184
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 146 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 17 പേർ,വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 7 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 14 പേർഎന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 89 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

തമിഴ്നാട്-4
മംഗലംഡാം സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശികൾ (36, 37,38 പുരുഷന്മാർ)

കർണാടക-3
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശികൾ (21,51 പുരുഷന്മാർ)

കിണാശ്ശേരി സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ )

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-2
മാത്തൂർ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

രാജസ്ഥാൻ-1
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

ലക്ഷദ്വീപ്-4
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശികൾ (62,55,28,41 പുരുഷന്മാർ)

മഹാരാഷ്ട്ര-1
കിണാവല്ലൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ-1
മാത്തൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ഉത്തർപ്രദേശ്-1
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (36 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-1
പുതുനഗരം സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

സൗദി-1
ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-3
വണ്ടാഴി സ്വദേശികൾ (37, 31 പുരുഷന്മാർ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

ഒമാൻ-2
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശികൾ (38, 59 പുരുഷന്മാർ)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗബാധ-14
പറളി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ (3 പെൺകുട്ടി)

മണ്ണൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

ഇരട്ടയാൽ സ്വദേശി(38 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

വാളയാർ സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

കരിമ്പുഴ സ്വദേശി (57 പുരുഷൻ)

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (53 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം-146
പട്ടാമ്പി സേവന ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ (24, 22, 25, 20 സ്ത്രീകൾ)

റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ (49, 55 പുരുഷന്മാർ 52, 34 സ്ത്രീകൾ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (25 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (8,15,11,16,8 ആൺകുട്ടികൾ, 18 പുരുഷൻ, 54,28,36,35 സ്ത്രീകൾ, 15 പെൺകുട്ടി)

അയിലൂർ സ്വദേശികൾ (61,32 പുരുഷന്മാർ, 55,20 സ്ത്രീകൾ, 7 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (34, 19 പുരുഷന്മാർ)

കരിമ്പ സ്വദേശികൾ (4,16 ആൺകുട്ടികൾ, 24,21,21,18 പുരുഷന്മാർ, 12 പെൺകുട്ടി,30,50,65 സ്ത്രീകൾ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (20,23 പുരുഷന്മാർ)

കുത്തന്നൂർ സ്വദേശികൾ (34,21,32 പുരുഷന്മാർ)

കരിമ്പുഴ സ്വദേശികൾ (75,70,22,36,37 പുരുഷന്മാർ)

കുളപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (1 പെൺകുട്ടി,51 പുരുഷൻ, 31 സ്ത്രീ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശികൾ (24,32,40,40,58,20,38,60,26 സ്ത്രീകൾ, 11,9,7 പെൺകുട്ടികൾ, 35,38,28,53,62 പുരുഷൻമാർ)

സുൽത്താൻപേട്ട സ്വദേശികൾ (56, 24,29 സ്ത്രീകൾ, 7 പെൺകുട്ടി)

ധോണി സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

തേങ്കുറുശ്ശി സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (30)

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (55,35,52 സ്ത്രീകൾ, 67,20,59,60, 65 പുരുഷന്മാർ)

വടകരപ്പതി സ്വദേശികൾ (60,23,40 പുരുഷന്മാർ, 61 സ്ത്രീ, 13 പെൺകുട്ടി, 15 ആൺകുട്ടി)

മാത്തൂർ സ്വദേശികൾ (27,32,37 പുരുഷന്മാർ, 54 സ്ത്രീ)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ (18,26 സ്ത്രീ,6 ആൺകുട്ടി ,36 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി ( 39 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (6 പെൺകുട്ടി, 38,30 പുരുഷന്മാർ, 72,29,83 സ്ത്രീകൾ)

വടവന്നൂർ സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

റെയിൽവേ കോളനി സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (58)

പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശികൾ (4 പെൺകുട്ടി, 62,36 പുരുഷൻ,4,11 ആൺകുട്ടികൾ, 27,49 സ്ത്രീ)

കാവിൽ പാട് സ്വദേശികൾ (17 ആൺകുട്ടി, 23,31 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

പുത്തൂർ സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

പട്ടിത്തറ സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ, 3 ആൺകുട്ടി)

പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ (52,58,49 സ്ത്രീകൾ, 26 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ (78 സ്ത്രീ,21,54 പുരുഷന്മാർ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (33 സ്ത്രീ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശികൾ (46, 37 സ്ത്രീകൾ)

മുതുതല സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 4 കൊപ്പം സ്വദേശികൾക്കും ( 62, 27 സ്ത്രീകൾ 9 ആൺകുട്ടി,37 പുരുഷൻ)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ(56, 24 പുരുഷൻമാർ) ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (29), പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക(24), കല്ലേകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(86) കൽപ്പാത്തി സ്വദേശിനിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (35) എന്നിവർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 855 ആയി. പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ 20 പേർ തൃശൂർ ജില്ലയിലും ഒൻപത് പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും രണ്ടുപേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ഏഴു പേർ വീതം മലപ്പുറം എറണാകുളം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.