പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 39 പേർക്ക് കോവിഡ്,250 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 39 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

250 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 23) 39
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 17 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 8 പേർ,വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 12 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 250 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

ബിഹാർ-2
ആലത്തൂരിൽ ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (24,24 പുരുഷന്മാർ)

ജമ്മു കാശ്മീർ-4
പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-2
കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-1
കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

സൗദി-1
തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ-12
കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധി (14 പെൺകുട്ടി)

മുടപ്പല്ലൂർ സ്വദേശി (18 സ്ത്രീ)

വണ്ടിത്താവളത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള സ്ത്രീ(54 )

പിരായിരി സ്വദേശി (63 സ്ത്രീ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം-17
വാളയാർ സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശികൾ (23, 25, 23 പുരുഷന്മാർ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (11 പെൺകുട്ടി)

തൃക്കടീരി സ്വദേശി (72 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി(18 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

കാരാകുരിശ്ശി സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി (57 സ്ത്രീ)

തെങ്കര സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (42 സ്ത്രീ)

മുതുതല സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 642 ആയി. പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ 19 പേർ തൃശൂർ ജില്ലയിലും 10 പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും 2 പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും 7 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും 8 പേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.