പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 152 പേർക്ക് കോവിഡ്,119 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 25) 152
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 93 പേർ , ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 30 പേർ,വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 12 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 17 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 119 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

തമിഴ്നാട്-12
അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

കുനിശ്ശേരി സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (50 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശികൾ (41,45 പുരുഷൻ, 24 സ്ത്രീ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ).

ഉത്തർപ്രദേശ്-3
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (24, 36 പുരുഷന്മാർ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

ബീഹാർ-1
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (27 പുരുഷൻ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-2
കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (12 ആൺകുട്ടി).

ജമ്മു-3
മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

മേഘാലയ-1
അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

കർണാടക-8
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

അമ്പലപ്പാറ വേങ്ങശ്ശേരി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

നെല്ലായ സ്വദേശി (63 പുരുഷൻ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശികൾ (38, 30 പുരുഷന്മാർ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (24 സ്ത്രീ, 24 പുരുഷൻ)

കണ്ണനൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

സൗദി-4
വടവന്നൂർ സ്വദേശി (2 പെൺകുട്ടി)

നെല്ലിക്കുറിശി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

കോട്ടപ്പുറം കുലിക്കിലിയാട് സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-5

അനങ്ങനടി സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ )

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

കൊല്ലംകോട് നെന്മേനി സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-1
കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

കെനിയ-1
തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

കുവൈത്ത്-1
ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-17
അനങ്ങനടി സ്വദേശി(32 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ അഞ്ച് പേർ (8 ആൺകുട്ടി, 23,40,40,84 പുരുഷന്മാർ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി (18 സ്ത്രീ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

ചങ്ങലീരി സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ്‌ സ്വദേശി (44 സ്ത്രീ)

പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ (23 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (18 പുരുഷൻ)

മണ്ണൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം 93
കഞ്ചിക്കോട് ബെഡ് കമ്പനി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 13 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ 4 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ (51, 28,53 പുരുഷന്മാർ, 26 സ്ത്രീ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശികളായ ഒമ്പത് പേർ (67 പുരുഷൻ, 17, 5 ആൺകുട്ടികൾ,10,9,4,4,13 പെൺകുട്ടികൾ, 29 സ്ത്രീ)

തച്ചമ്പാറ വാഴയമ്പുറം സ്വദേശികൾ (2,5 ആൺകുട്ടി, 48, 21,25 സ്ത്രീകൾ, 7 പെൺകുട്ടി, 34 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (20,20,27,28,27,41,35 പുരുഷന്മാർ, 5,4 ആൺകുട്ടികൾ, 9,4,14 പെൺകുട്ടികൾ,26,39,47,70,46,47,54 സ്ത്രീകൾ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (77,49 സ്ത്രീകൾ,2 ആൺകുട്ടി)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (53,73 സ്ത്രീകൾ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശികൾ (26,60,56 പുരുഷന്മാർ, 55, 26 സ്ത്രീകൾ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (35,61,70,66 പുരുഷന്മാർ, 66 സ്ത്രീ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (16 ആൺകുട്ടി, 48,23 സ്ത്രീകൾ)

മണ്ണൂർ സ്വദേശി (21 സ്ത്രീ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (22 സ്ത്രീ, 4 ആൺകുട്ടി)

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (48 സ്ത്രീ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (51 പുരുഷൻ)

വാളയാർ സ്വദേശി (39 സ്ത്രീ)

പറളി സ്വദേശികൾ (56,19 പുരുഷന്മാർ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (3 ആൺകുട്ടി)

മേലാർകോട് സ്വദേശി(32 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (25, 37 പുരുഷന്മാർ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (51 സ്ത്രീ, 38 പുരുഷൻ)

പട്ടിത്തറ സ്വദേശി (62 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികളായ അഞ്ച് പേർ (31 പുരുഷൻ, 15,17 ആൺകുട്ടികൾ,35,35 സ്ത്രീകൾ)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (11 ആൺകുട്ടി)

ഇതു കൂടാതെ മലപ്പുറം സ്വദേശിയ്ക് (27 പുരുഷൻ) രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 652 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമേ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ 12 പേർ തൃശൂർ ജില്ലയിലും 10 പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും രണ്ടുപേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും എട്ടു പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും 11 പേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.