പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 133 പേർക്ക് കോവിഡ്,74 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 29) 133
പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 78 പേർ , ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 25 പേർ,വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 4 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 26 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 74 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

യുഎഇ-1
പെരുമാട്ടി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

സൗദി-2
തച്ചമ്പാറ സ്വദേശികൾ (50,44 പുരുഷന്മാർ)

നോർവേ-1
ഒലവക്കോട് സ്വദേശി
(32 പുരുഷൻ)

ജാർഖണ്ഡ്-9
പാലക്കാട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വന്ന 7 അഥിതി തൊഴിലാളികൾ (44,19,27,32,24,16,28 പുരുഷന്മാർ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (55 പുരുഷൻ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

കർണാടക-3
ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (59 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (39 സ്ത്രീ, 4 ആൺകുട്ടി)

ജമ്മു കാശ്മീർ-1
തരൂറ് സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

ബീഹാർ-1
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (20 പുരുഷൻ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-1
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

ഗുജറാത്ത്-1
എരിമയൂർ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്-1
ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-6
പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

വണ്ണാമട സ്വദേശി (17 ആൺകുട്ടി)

മങ്കര സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (57 സ്ത്രീ)

പെരുമാട്ടി സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

മഹാരാഷ്ട്ര-2
കോട്ടായി സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-26

കപ്പൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി (12 ആൺകുട്ടി)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

ആനക്കട്ടി സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

സുൽത്താൻപേട്ട സ്വദേശി (68 പുരുഷൻ)

കൂറ്റനാട് സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (55 സ്ത്രീ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

വണ്ണാമട സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

കുത്തന്നൂർ സ്വദേശി (66 പുരഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

നെല്ലിയാമ്പതി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

ചാലിശ്ശേരി പെരുമണ്ണൂർ സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

കിണാശ്ശേരി സ്വദേശി (43 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (67 പുരുഷൻ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശി (51 സ്ത്രീ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (50 പുരുഷൻ)

കൂറ്റനാട് സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം 78

ഒറ്റപ്പാലം വള്ളുവനാട് ആശുപത്രി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6 പേർ-അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (54 സ്ത്രീ), 10 ആൺകുട്ടി, വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ (21, 29 സ്ത്രീകൾ), ചളവറ സ്വദേശികൾ (63 സ്ത്രീ, 40 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് ബെഡ് കമ്പനി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 5 അഥിതി തൊഴിലാളികൾ (24,25,30,27,49 പുരുഷന്മാർ)

പട്ടാമ്പി സേവന ആശുപത്രി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചുപേർ-ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (27,36,53 സ്ത്രീകൾ, 15 ആൺകുട്ടി), കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (4 ആൺകുട്ടി)

കുനിശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക(51)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (22,48 പുരുഷന്മാർ 41 സ്ത്രീ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശികൾ (12 ആൺകുട്ടി, 45,56,57,48,42,26,83 സ്ത്രീകൾ, 38, 39 പുരുഷന്മാർ)

തരൂർ സ്വദേശികൾ (24 പുരുഷൻ, 22, 45 സ്ത്രീകൾ)

തൃത്താല സ്വദേശികൾ (14 പെൺകുട്ടി, 41 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (2 പെൺകുട്ടി, 10 ആൺകുട്ടി, 57 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശികൾ (25,27,32 പുരുഷന്മാർ, 49,55,54,45 സ്ത്രീകൾ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (38, 33 പുരുഷന്മാർ, 56 സ്ത്രീ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (43 പരുഷൻ )

മുതുതല സ്വദേശികൾ (80,45 സ്ത്രീകൾ, 12 ആൺകുട്ടി, 12 പെൺകുട്ടി)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

പരുതൂർ സ്വദേശികൾ (6 ആൺകുട്ടി, 5,8 പെൺകുട്ടികൾ, 30 സ്ത്രീ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (26,59,19 സ്ത്രീകൾ 10 പെൺകുട്ടി)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (75 സ്ത്രീ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (19 പുരുഷൻ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (13, 10 ആൺകുട്ടികൾ, 34 സ്ത്രീ)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ (22, 36 സ്ത്രീകൾ, 3 പെൺകുട്ടി)

തൃക്കടേരി സ്വദേശി (80 പുരുഷൻ)
ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ )
ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 887 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമേ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ 8 പേർ തൃശൂർ ജില്ലയിലും 10 പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും രണ്ടുപേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും 10 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും 16 പേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.