തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 169 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 145 പേർക്ക് രോഗമുക്തി.

Advertisement

Advertisement

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 06) 169 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 145 പേർ രോഗമുക്തരായി. ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 1531 ആണ്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ 35 പേർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5355 ആണ്. ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായത് 3772 പേർ.
ഞായറാഴ്ച ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി 160 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 33 പേരുടെ ഉറവിടം അറിയില്ല. ക്ലസ്റ്ററുകൾ വഴിയുള്ള രോഗബാധ ഇപ്രകാരം. എലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ: 4, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലസ്റ്റർ 2, സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ക്ലസ്റ്റർ 2, ദയ ക്ലസ്റ്റർ 2, അഴീക്കോട് ഹാർബർ ക്ലസ്റ്റർ 1, ഫുഡ് മാസോൺ ക്ലസ്റ്റർ 1, പരുത്തിപ്പാറ ക്ലസ്റ്റർ 1, ആർ.എം.എസ് ക്ലസ്റ്റർ 1. മറ്റ് സമ്പർക്ക കേസുകൾ 108. മൂന്ന് ഫ്രൻറ്‌ലൈൻ വർക്കർമാർക്കും രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന എട്ട് പേർക്കും വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗികളിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ അഞ്ച് പുരുഷൻമാരും ഒമ്പത് സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. 10 വയസ്സിന് താഴെ ആറ് ആൺകുട്ടികളും അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 6 ഞായറാഴ്ച തൃശൂരിൽ 169 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ

1. ചാവക്കാട് – പുരുഷൻ 39
2. സി എച്ച് എസ് സി പെരിഞ്ഞനം- പുരുഷൻ 45
3. സി എച്ച് എസ് സി പെരിഞ്ഞനം- പുരുഷൻ 38
4. സി എച്ച് എസ് സി പെരിഞ്ഞനം- പുരുഷൻ 34
5. വലപ്പാട് – പെണ്കുട്ടി 6
6. വലപ്പാട് – സ്ത്രീ 33
7. കടങ്ങോട് – സ്ത്രീ 65
8. ഒരുമനയൂർ – സ്ത്രീ 30
9. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – പുരുഷൻ 29
10. വരന്തരപ്പിള്ളി – സ്ത്രീ 41
11. കിള്ളന്നൂർ – സ്ത്രീ 33
12. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ – പുരുഷൻ 24
13. കുന്നംകുളം – സ്ത്രീ 23
14. കണ്ഠനാശ്ശേരി – സ്ത്രീ 58
15. വടക്കേക്കാട് – സ്ത്രീ 18
16. കുന്നംകുളം – സ്ത്രീ 42
17. കുന്നംകുളം – പുരുഷൻ 31
18. കുന്നംകുളം – പുരുഷൻ 22
19. എടവിലങ് – സ്ത്രീ 19
20. കുന്നംകുളം – പുരുഷൻ 64
21. കൊടുങ്ങല്ലൂർ – പുരുഷൻ 34
22. കുന്നംകുളം – പെണ്കുട്ടി 16
23. പുത്തൻചിറ – പുരുഷൻ 56
24. പുത്തൻചിറ – പുരുഷൻ 23
25. ഗുരുവായൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി – സ്ത്രീ 60
26. പർപ്പൂക്കര – സ്ത്രീ 25
27. വടക്കാഞ്ചേരി – പുരുഷൻ 40
28. മറ്റത്തൂർ – പുരുഷൻ 51
29. പാടൂക്കാട് – പുരുഷൻ 23
30. പാറളം – സ്ത്രീ 32
31. വടക്കാഞ്ചേരി – പുരുഷൻ 67
32. പുത്തൻചിറ – സ്ത്രീ 45
33. പാറളം – പെണ്കുട്ടി 5
34. പാടൂക്കാട് – പുരുഷൻ 53
35. തൃക്കൂർ – പുരുഷൻ 52
36. കൊരട്ടി – സ്ത്രീ 73
37. കൊരട്ടി – പുരുഷൻ 32
38. പരുത്തിപ്പാറ – പെണ്കുട്ടി 16
39. പരുത്തിപ്പാറ – സ്ത്രീ 53
40. പരുത്തിപ്പാറ – പെണ്കുട്ടി 14
41. പരുത്തിപ്പാറ – സ്ത്രീ 73
42. വേലൂർ – പുരുഷൻ 40
43. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – പുരുഷൻ 21
44. പാഞ്ഞാൾ – പുരുഷൻ 27
45. സി. എച്ച് എസ് സി വെള്ളാനിക്കര – പുരുഷൻ 38
46. സി. എച്ച് എസ് സി വെള്ളാനിക്കര – പുരുഷൻ 30
47. ഒല്ലൂർ – പെണ്കുട്ടി 3
48. കൊണ്ടാഴി – പുരുഷൻ 37
49. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – സ്ത്രീ 28
50. മിണാലൂർ – പുരുഷൻ 24
51. മുള്ളൂർക്കര – സ്ത്രീ 26
52. തൃശൂർ – ആണ്കുട്ടി 3
53. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 67
54. തൃശൂർ – പെണ്കുട്ടി 5
55. തൃശൂർ – പെണ്കുട്ടി 8
56. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 34
57. മുള്ളൂർക്കര – സ്ത്രീ 43
58. വടക്കാഞ്ചേരി – സ്ത്രീ 55
59. കോലഴി – പുരുഷൻ 32
60. ചാലക്കുടി – പുരുഷൻ 35
61. ചേലക്കര – പുരുഷൻ 39
62. പാഞ്ഞാൾ – പുരുഷൻ 37
63. കോലഴി – സ്ത്രീ 55
64. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 50
65. ചാലക്കുടി – സ്ത്രീ 57
66. പുത്തൻചിറ – സ്ത്രീ 30
67. കോലഴി – സ്ത്രീ 58
68. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 40
69. കൊടകര – പുരുഷൻ 40
70. കൊടകര – സ്ത്രീ 63
71. കോലഴി – പുരുഷൻ 30
72. കടപ്പുറം – ആണ്കുട്ടി 17
73. ചാവക്കാട് – സ്ത്രീ 48
74. ചേലക്കര – പുരുഷൻ 45
75. ചാവക്കാട് – സ്ത്രീ 36
76. മറ്റം – സ്ത്രീ 36
77. എളവള്ളി – പുരുഷൻ 46
78. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 87
79. എളവള്ളി – സ്ത്രീ 68
80. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 48
81. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 23
82. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 54
83. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 64
84. നടത്തറ – പുരുഷൻ 21
85. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 80
86. തൃശൂർ – പുരുഷൻ 27
87. വെള്ളാങ്കല്ലൂർ – പുരുഷൻ 59
88. വടക്കേക്കാട് – സ്ത്രീ 52
89. വെള്ളാങ്കല്ലൂർ – പുരുഷൻ 36
90. കൈപ്പമംഗലം – പുരുഷൻ 34
91. കല്ലൂർ – പുരുഷൻ 32
92. തിരുവിൽവാമല – പുരുഷൻ 34
93. കൊടശ്ശേരി – സ്ത്രീ 28
94. കൊടശ്ശേരി – ആണ്കുട്ടി 2
95. മേലൂർ – പെണ്കുട്ടി 8
96. മേലൂർ – പെണ്കുട്ടി 18
97. വെളുത്തൂർ – പുരുഷൻ 34
98. നടത്തറ – പുരുഷൻ 32
99. വലക്കാവ് – പുരുഷൻ 35
100. നടത്തറ – സ്ത്രീ 23
101. പുത്തൂർ – പെണ്കുട്ടി 5
102. നടത്തറ – പുരുഷൻ 24
103. പുത്തൂർ – പുരുഷൻ 46
104. കുറ്റിച്ചിറ – പുരുഷൻ 26
105. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ – പുരുഷൻ 21
106. വാളൂർ – സ്ത്രീ 28
107. പാഞ്ഞാൾ – പുരുഷൻ 50
108. മറ്റത്തൂർ – പുരുഷൻ 25
109. മറ്റത്തൂർ – പുരുഷൻ 32
110. പർപ്പൂക്കര – സ്ത്രീ 30
111. വരന്തരപ്പിള്ളി – സ്ത്രീ 64
112. കാഞ്ഞൂർ – സ്ത്രീ 26
113. ചാലക്കുടി – പുരുഷൻ 35
114. കാടുകുറ്റി – പുരുഷൻ 41
115. മേലൂർ – പുരുഷൻ 31
116. രാമവർമ്മപുരം – പുരുഷൻ 65
117. മായന്നൂർ – പുരുഷൻ 27
118. മായന്നൂർ – പുരുഷൻ 21
119. ചേലക്കര – പുരുഷൻ 23
120. ടി എച്ച് കെ കെ എം – പുരുഷൻ 29
121. തിരുനെല്ലി – സ്ത്രീ 36
122. ചെറുതുരുത്തി – പുരുഷൻ 34
123. കൊടകര – സ്ത്രീ 27
124. ദേശമംഗലം – പുരുഷൻ 47
125. പുന്നയൂർ – പുരുഷൻ 40
126. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ – പുരുഷൻ 58
127. മുളങ്കുന്നത്കാവ് – പെണ്കുട്ടി 1
128. പുത്തൂർ – പുരുഷൻ 43
129. നാട്ടിക – ആണ്കുട്ടി 2
130. കടവല്ലൂർ – സ്ത്രീ 53
131. ടി എച്ച് കെ കെ എം – സ്ത്രീ 52
132. ടി എച്ച് കെ കെ എം – സ്ത്രീ 25
133. കടവല്ലൂർ – പുരുഷൻ 54
134. പോർക്കുളം – സ്ത്രീ 23
135. കടവല്ലൂർ – പുരുഷൻ 26
136. ഇരിങ്ങാലക്കുട – പുരുഷൻ 56
137.ടി എച്ച് കെ കെ എം – ആണ്കുട്ടി 3
138. പോർക്കുളം – സ്ത്രീ 21
139. ടി എച്ച് കെ കെ എം – പുരുഷൻ 27
140. ടി എച്ച് കെ കെ എം – പുരുഷൻ 58
141. എടവിലങ് – പെണ്കുട്ടി 14
142. ചാലക്കുടി – സ്ത്രീ 19
143. വാളൂർ – സ്ത്രീ 28
144. പെരിങ്ങാവ് – പുരുഷൻ 24
145. ചാലക്കുടി – സ്ത്രീ 53
146. ചാലക്കുടി – സ്ത്രീ 42
147. ദേശമംഗലം – സ്ത്രീ 80
148. കുറുമ്പിലാവ് – സ്ത്രീ 25
149. അവിണിശ്ശേരി – പുരുഷൻ 28
150. പാണഞ്ചേരി – പുരുഷൻ 30
151. ചാലക്കുടി – പുരുഷൻ 20
152. മണലൂർ – സ്ത്രീ 29
153. ചാലക്കുടി – പുരുഷൻ 22
154. ചാഴൂർ – സ്ത്രീ 58
155. കൊടശ്ശേരി – പുരുഷൻ 47
156. ചാഴൂർ – സ്ത്രീ 52
157. അതിരപ്പിള്ളി – പുരുഷൻ 37
158. ചാലക്കുടി – പുരുഷൻ 49
159. ചാഴൂർ – സ്ത്രീ 24
160. പരിയാരം – പുരുഷൻ 35
161. മണലിത്തറ – സ്ത്രീ 62
162. പരിയാരം – സ്ത്രീ 61
163. പാണഞ്ചേരി – സ്ത്രീ 56
164. പാഞ്ഞാൾ – പുരുഷൻ 50
165. പരിയാരം – പുരുഷൻ 40
166. തൃശൂർ – സ്ത്രീ 31
167. ചാലക്കുടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി – പുരുഷൻ 47
168. ചാലക്കുടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി – പുരുഷൻ 59
169. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – പുരുഷൻ 44

രോഗം സ്ഥീരികരിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെൻറ് സെൻററുകളിലും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ.
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശൂർ – 101
സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ഇ.എസ്.ഐ-സി.ഡി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 45
എം.സി.സി.എച്ച് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-48
ജനറൽ ആശുപത്രി തൃശൂർ-11
കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി-38
കില ബ്ലോക്ക്-1 മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-57
കില ബ്ലോക്ക്-2 മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 60
വിദ്യ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ബ്ലോക്ക്-1 വേലൂർ-134
വിദ്യ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ബ്ലോക്ക്-2 വേലൂർ-129
എം.എം.എം. കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ തൃശൂർ-40
ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി -23
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി -13
സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി കൊരട്ടി – 50
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി -13
ജി.എച്ച്. ഇരിങ്ങാലക്കുട – 20
ഡി .എച്ച്. വടക്കാഞ്ചേരി – 6
അമല ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശൂർ– 1
ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശൂർ -16
മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശൂർ-1
എലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശൂർ- 14
പി.സി. തോമസ് ഹോസ്റ്റൽ തൃശൂർ–204
ഹോം ഐസോലേഷൻ-346

ജില്ലയിൽ 8607 പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 165 പേരെയാണ് ഞായറാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പുതിയതായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അസുഖബാധിതരായ 3772 പേരേയാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്.
ഞായറാഴ്ച 2714 പേർക്ക് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തി. മൊത്തം 3212 സാമ്പിളുകളാണ് ഞായറാഴ്ച പരിശോധിച്ചത്. ഇതുവരെ ആകെ 98213 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഞായറാഴ്ച 382 ഫോൺ വിളികളാണ് ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലില്ലേക്ക് വന്നത്. 65 പേർക്ക് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാർ വഴി കൗൺസിലിംഗ് നൽകി.
ഞായറാഴ്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലുമായി 450 പേരെ ആകെ സ്‌ക്രീനിംഗ് ചെയ്തു.