പോര്‍ക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Advertisement

Advertisement

ഒന്നാം വാര്‍ഡ് മാളോര്‍ക്കടവില്‍ 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും 26 വയസ്സുള്ള പുരുഷനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.പത്താം വാര്‍ഡ് കല്ലഴിക്കുന്നില്‍ 56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് മൂന്നു പേര്‍ക്കും രോഗം പിടിപ്പെട്ടത്. കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. പരിശോധനയിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.