കുന്നംകുളത്തും,ഗുരുവായൂരിലും പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍;ഒഴിവാക്കിയവയില്‍ കടവല്ലൂരിലെയും,കുന്നംകുളത്തെയും വാര്‍ഡുകള്‍

Advertisement

Advertisement

പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ: ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 04 (ഇഎംഎസ് റോഡ് മുതൽ വാർഡ് 05 മണിഗ്രാമം വരെ), കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 20, കുന്നംകുളം നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 17 ( ഓക്‌സിജൻ പാർക്ക് മുഴുവനായും പെൻകോ വരെയും), കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 09, തോളൂർ വാർഡ് 13 (പറക്കാട്ട് റോഡ് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ), പുതുക്കാട് വാർഡ് 12 ( സീജി തിയേറ്റർ മുതൽ മാർക്കറ്റ് റോഡു വഴി മുപ്ലീയം റോഡു വരെ), മറ്റത്തൂർ വാർഡ് 08.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ: വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 20, കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 01, മുരിയാട് വാർഡ് 17, ശ്രീനാരായണപുരം വാർഡ് 21, വേളൂക്കര വാർഡ് 03, മാടക്കത്തറ വാർഡ് 16, കുന്നംകുളം നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 03 തിരുത്തിക്കാട് പ്രദേശം, ചാലക്കുടി നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 33.