പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 131 പേർക്ക് കോവിഡ്, 87 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 9) 131 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 83 പേർ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 16 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 30 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 87 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

യുഎഇ-1
ആനക്കര സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

കർണാടക-1
പാലക്കാട് നഗരസഭ കൽവാകുളം സ്വദേശി (63 പുരുഷൻ)

ഒറീസ-4
അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (30,39,25,36 പുരുഷന്മാർ)

ബീഹാർ-3
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (27 സ്ത്രീ)

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (35, 24 പുരുഷന്മാർ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-1
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ തൃക്കാളൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-7
കോട്ടായി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ് സ്വദേശികൾ (42, 38 പുരുഷന്മാർ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (44 സ്ത്രീ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-30

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (49,19,32,41 പുരുഷന്മാർ, 25 സ്ത്രീ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (30,47 പുരുഷന്മാർ, 38 സ്ത്രീ)

തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി (20 സ്ത്രീ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (48 സ്ത്രീ)

മങ്കര സ്വദേശി (37 സ്ത്രീ)

അനങ്ങനടി സ്വദേശി (67 സ്ത്രീ)

യാക്കര സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (50 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ (30, 48 പുരുഷന്മാർ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (49 സ്ത്രീ 51 പുരുഷൻ)

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

അഗളി ഗൂളിക്കടവ് സ്വദേശികൾ (15 പെൺകുട്ടി, 17 ആൺകുട്ടി, 40 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം-..
തൃക്കടീരി സ്വദേശികൾ (4 പെൺകുട്ടി, 10 ആൺകുട്ടി, 28 സ്ത്രീ)

പെരുവമ്പ്‌ സ്വദേശികൾ (19,44 സ്ത്രീകൾ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (55,29 പുരുഷന്മാർ, 25,45,30 സ്ത്രീകൾ, 2 പെൺകുട്ടി)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (22,19,19 പുരുഷന്മാർ 36 സ്ത്രീ)

ലക്കിടി സ്വദേശികൾ (19,21,53 പുരുഷന്മാർ, 43 സ്ത്രീ)

പരുതൂർ സ്വദേശികൾ (11 ആൺകുട്ടി, 8 പെൺകുട്ടി, 31 പുരുഷൻ, 32 സ്ത്രീ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (38 പുരുഷൻ 16 പെൺകുട്ടി)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശികൾ (36,51,50,48,39,52,41,60,34,20,57,37 പുരുഷന്മാർ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (45,65 സ്ത്രീകൾ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (35 സ്ത്രീ, 24,56 പുരുഷന്മാർ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശി (45 സ്ത്രീ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശികൾ (39 സ്ത്രീ, 32,59 പുരുഷന്മാർ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശികൾ (59 സ്ത്രീ, 31 പുരുഷൻ)

കുമരംപുത്തൂർ സ്വദേശികൾ (16 പെൺകുട്ടി, 48 പുരുഷൻ)

തെങ്കര സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

സുൽത്താൻപേട്ട സ്വദേശി (62 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പട്ടിക്കര സ്വദേശി (42 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (33, 23,30,39 പുരുഷന്മാർ 75 സ്ത്രീ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

കാരാക്കുറുശ്ശി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ)

മുതലമട സ്വദേശികൾ (28 പുരുഷൻ 46 സ്ത്രീ)

തേൻകുറുശ്ശി സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ )

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് നഗരസഭാ പറക്കുന്നം സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

ആലപ്പുഴ സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (55 സ്ത്രീ)

മണ്ണാർക്കാട് മത്സ്യമാർക്കറ്റ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 4 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ,

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (16 പെൺകുട്ടി)

തെങ്കര സ്വദേശി (44 സ്ത്രീ)

കാരാക്കുറുശ്ശി സ്വദേശികൾ (33 പുരുഷൻ, 25 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട എട്ടു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ,
കൊടുമ്പ്‌ സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (61 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (67 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (43 സ്ത്രീ 34 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (72 പുരുഷൻ)

അഗളിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക(46) എന്നിവർക്കും കോവിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 8 ന് മരണപ്പെട്ട മങ്കര പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശിയ്കും (51 പുരുഷൻ) ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 834 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം പത്തനംതിട്ട, വയനാട് ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വീതം കൊല്ലം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും, 7 പേർ തൃശൂർ, ഒമ്പത് പേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 17 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.