ചൂണ്ടല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

ചൂണ്ടല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.മഴുവഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്‍,42 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്‍, പട്ടിക്കര സ്വദേശിയായ 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ബുധനാഴ്ച്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച്ച ആര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.