പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പടെ 184 പേർക്ക് കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 12) 184 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 113 പേർ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന 2 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 22 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 45 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 39 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

തമിഴ്നാട്-10
കേരളശ്ശേരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പല്ലാവൂർ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

തിരുപ്പൂർ സ്വദേശികൾ (38, 50 പുരുഷന്മാർ)

എരുത്തേമ്പതി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

തരൂർ സ്വദേശി (57 സ്ത്രീ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

വടകരപ്പതി സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (21 സ്ത്രീ)

ഉത്തർപ്രദേശ്-2
കേരളശ്ശേരി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

കർണാടക-4
പാലക്കാട് നഗരസഭ (57 പുരുഷൻ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി(44 പുരുഷൻ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-1
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

മഹാരാഷ്ട്ര-1
ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

ഒറീസ-3
അഥിതി തൊഴിലാളികൾ (20, 28 പുരുഷന്മാർ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

പഞ്ചാബ്-1
തത്തമംഗലം സ്വദേശി(39 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-2
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

അയിലൂർ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-45
തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (20, 40 പുരുഷന്മാർ)

പാലക്കാട് നഗരസഭാ ശേഖരീപുരം സ്വദേശികൾ (25, 48 സ്ത്രീകൾ)

അഗളി സ്വദേശികൾ (24,27,46 പുരുഷന്മാർ,36 സ്ത്രീ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശികൾ (63 പുരുഷൻ 62 സ്ത്രീ)

മങ്കര പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (53,52 പുരുഷന്മാർ)

ലക്കിടിപേരൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (45,49 പുരുഷന്മാർ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

നെന്മാറ സ്വദേശികൾ (51,31 പുരുഷന്മാർ)

കിണാശ്ശേരി സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (58 സ്ത്രീ 66 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശികൾ (50,43 പുരുഷന്മാർ)

മുതുതല സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (17 പെൺകുട്ടി)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (70 പുരുഷൻ)

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (67 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (35 സ്ത്രീ, 4 ആൺകുട്ടി, 16 പെൺകുട്ടി)

കുനിശ്ശേരി സ്വദേശി ( 32 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശി (18 ആൺകുട്ടി)
പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (55 പുരുഷൻ)
പെരുമാട്ടി സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം113
കുത്തന്നൂർ സ്വദേശികൾ (62 പുരുഷൻ)
(41,65,25,55 സ്ത്രീകൾ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (33 സ്ത്രീ),12 പെൺകുട്ടി, 44,68 പുരുഷന്മാർ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ 4 ( 44,23 സ്ത്രീകൾ)
(20 പുരുഷൻ )
കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (3 ആൺകുട്ടി, 47,29 സ്ത്രീകൾ)

വടവന്നൂർ സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (10 ആൺകുട്ടി, 30 സ്ത്രീ, 20 പുരുഷൻ)

കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ (4 ആൺകുട്ടി, 30,43 പുരുഷന്മാർ,30,24,20,23 സ്ത്രീകൾ)

ഷോർണൂർ സ്വദേശികൾ (7 ആൺകുട്ടി, 34,45,43 പുരുഷന്മാർ, 17 പെൺകുട്ടി, 37,29,38,55 സ്ത്രീകൾ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (26,20,32,23,30 പുരുഷന്മാർ, 16 പെൺകുട്ടി, 47,55 സ്ത്രീകൾ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

നെന്മാറ സ്വദേശികൾ (23,29,34 പുരുഷന്മാർ, 22,51,19 സ്ത്രീകൾ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (21 പുരുഷൻ, 20 സ്ത്രീ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (31 പുരുഷൻ 10 ആൺകുട്ടി)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി(46 സ്ത്രീ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (23 പുരുഷൻ, 19,29,47 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപം (41 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ ചുങ്കമന്നം സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

വിളയൂർ സ്വദേശികൾ (32,60 സ്ത്രീകൾ, 42 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശികൾ (32, 21 പുരുഷന്മാർ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശി (15 ആൺകുട്ടി)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (46,32 പുരുഷന്മാർ, 40,65,22,65 സ്ത്രീകൾ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി(32 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (37,35 പുരുഷന്മാർ)

തെങ്കര സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)
വടക്കന്തറ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)
മലപ്പുറം സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

ഇതുകൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് മരണപ്പെട്ട അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (48 സ്ത്രീ)
11 ന് മരണപ്പെട്ട കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി ( 73 സ്ത്രീ)എന്നിവർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1200 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം പത്തനംതിട്ട, വയനാട് ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ കൊല്ലം, അഞ്ചുപേർ വീതം തൃശൂർ, എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 21 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.