കാട്ടാകാമ്പാലില്‍ നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

കാട്ടകാമ്പാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ള 65 പേര്‍ക്കാണ് പഴഞ്ഞി ഗവ.സ്‌കൂളില്‍ ആന്റിജന്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. കരിയാമ്പ്ര 3-ാം വാര്‍ഡില്‍ ഒന്നും, ഐന്നൂര്‍ 6-ാം വാര്‍ഡില്‍ 2 പേര്‍ക്കും, കോട്ടോല്‍ 8-ാം വാര്‍ഡില്‍ 2 പേര്‍ക്കും, പട്ടിത്തടം 10-ാം വാര്‍ഡില്‍ ഒരാള്‍ക്കും, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍ 12-ാം വാര്‍ഡില്‍ 3 പേര്‍ക്കും, 14 വാര്‍ഡ് മൂലേപ്പാട് ഒരാള്‍ക്കും പലാട്ടുമുറി 16-ാം വാര്‍ഡ് പലാട്ടുമുറിയില്‍ 2 പേര്‍ക്കും വിധമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.ഇതിനുപുറമേ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ രോഗലക്ഷണം കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്വയം പരിശോധന നടത്തിയ 5 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വിഭാഗം അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.