പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 349 പേർക്ക് കോവിഡ്; 129 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 19) 349 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 248 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 15 പേർ, വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന ഒരാൾ , ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 85 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.129പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

പഞ്ചാബ്-1
ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

രാജസ്ഥാൻ-2
ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ജമ്മു കാശ്മീർ-1
കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട് -2
എലവഞ്ചേരി സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (39 പുരുഷൻ)

കർണാടക-2
വിളയോടി സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-1
വിളയൂർ സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

ജാർഖണ്ഡ്-4
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന 4 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (46,40,35,36 പുരുഷന്മാർ)

ആസ്സാം-3
തൃത്താലയിൽ ജോലിക്കു വന്ന മൂന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-85
തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശികൾ (25,43,24, പുരുഷന്മാർ, 73 ദിവസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി, 4 ആൺകുട്ടി, 5 പെൺകുട്ടി, 22,34 സ്ത്രീകൾ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (33, 35, സ്ത്രീകൾ, 13 പെൺകുട്ടി, 45 പുരുഷൻ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (23, 24 സ്ത്രീകൾ)

പെരുമാട്ടി സ്വദേശികൾ (18 പുരുഷൻ 27 സ്ത്രീ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (73 പുരുഷൻ)

കൊപ്പം സ്വദേശികൾ (45 സ്ത്രീ, 17 പെൺകുട്ടി, 84 പുരുഷൻ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശി (72, 55 പുരുഷന്മാർ)

തരൂർ സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (65 സ്ത്രീ 46 പുരുഷൻ)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ (18,39 സ്ത്രീകൾ, 15 പെൺകുട്ടി)

മുതലമട സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (35,52,39,69,38,76,42 പുരുഷന്മാർ, 41,47 സ്ത്രീകൾ)

കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (45,21 പുരുഷന്മാർ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (5 പെൺകുട്ടി)

തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ (25,55 പുരുഷൻ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (75 സ്ത്രീ, 42 പുരുഷൻ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (41 സ്ത്രീ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

മുതലമട സ്വദേശി (1 ആൺകുട്ടി)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ്‌ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (32, 41 പുരുഷന്മാർ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (14 പെൺകുട്ടി 22 പുരുഷൻ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (37 സ്ത്രീ)

പറളി സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ 18 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ ഡയറ സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി (59 പുരുഷൻ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

അയിലൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

യാക്കര സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

വണ്ടായി സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (41 സ്ത്രീ)

കാവിൽ പാട് സ്വദേശികൾ (51, 56 പുരുഷന്മാർ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (38, 21 പുരുഷന്മാർ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി(47 പുരുഷൻ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (79 പുരുഷൻ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

തിരുനെല്ലായി സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

പിരായിരി സ്വദേശി (62 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് നഗരസഭാ സ്വദേശികൾ (64,48 പുരുഷൻമാർ, 67 സ്ത്രീ)

കൂടാതെ 18ാം തീയതി. മരണമടഞ്ഞ എരിമയൂർ സ്വദേശിയ്കും (79 പുരുഷൻ) ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

സമ്പർക്കം-248
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (47, 30 സ്ത്രീകൾ)

താരേക്കാട് സ്വദേശി (84 സ്ത്രീ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശികൾ (40,37 പുരുഷന്മാർ, 47,35, 27 സ്ത്രീകൾ, 16 ആൺകുട്ടി)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (34, 49 പുരുഷന്മാർ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (33 സ്ത്രീ)

മുതലമട സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി-പേരൂർ സ്വദേശികൾ (21 പുരുഷൻ 40 സ്ത്രീ)

വെണ്ണക്കര സ്വദേശി (62 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (63, 35 പുരുഷന്മാർ 28, 32 സ്ത്രീകൾ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (77 സ്ത്രീ)

തെങ്കര സ്വദേശി (14 പെൺകുട്ടി)

പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്വദേശികൾ (46,45,60 സ്ത്രീകൾ, 44 പുരുഷൻ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

എരുത്തേമ്പതി സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ, 38 സ്ത്രീ, 11 ആൺകുട്ടി)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (1 ആൺകുട്ടി)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (20 ആൺകുട്ടി)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (22,23,32,27,52 പുരുഷന്മാർ 23 സ്ത്രീ)

കൊപ്പം സ്വദേശികൾ (35 സ്ത്രീ, 17 ആൺകുട്ടി)

മുതുതല സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

പറക്കുന്നം സ്വദേശി (65 സ്ത്രീ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (55 സ്ത്രീ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശികൾ (37, 50 പുരുഷന്മാർ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശികൾ (17,12,15 ആൺകുട്ടികൾ, 81 ,24 സ്ത്രീകൾ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (36,40,58 പുരുഷന്മാർ, 23,38 സ്ത്രീകൾ, 9,5 ആൺകുട്ടികൾ, 3 പെൺകുട്ടി)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശികൾ (22,22 പുരുഷന്മാർ, 9 ആൺകുട്ടി, 21,44,75,36,36 സ്ത്രീകൾ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (51,39 പുരുഷന്മാർ, 3 ആൺകുട്ടി, 40 സ്ത്രീ)

തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (36, 56 പുരുഷന്മാർ, 2 ആൺകുട്ടി)

തേൻകുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (64,30,40,35 പുരുഷന്മാർ, 28,22,19,21,62,28 സ്ത്രീകൾ, 3 ആൺകുട്ടി, 1,9 പെൺകുട്ടികൾ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശികൾ (32,63 സ്ത്രീകൾ, 10 ആൺകുട്ടി, 10 പെൺകുട്ടി)

തൃത്താല സ്വദേശികൾ (36 പുരുഷൻ, 25,62,30 സ്ത്രീകൾ , 2,4,7 ആൺകുട്ടികൾ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (49,61,31,51,55 പുരുഷന്മാർ, 17,13 പെൺകുട്ടികൾ, 72,48,29,68,46 സ്ത്രീകൾ)

ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (27,27 പുരുഷൻ, 4 പെൺകുട്ടി )

കൊടുമ്പ് സ്വദേശികൾ (26,24 പുരുഷന്മാർ)

പെരുമാട്ടി സ്വദേശികൾ (49,55,45 പുരുഷന്മാർ 16 പെൺകുട്ടി)

നൂറണി സ്വദേശി (13 ആൺകുട്ടി)

മരുതറോഡ് സ്വദേശികൾ (53 പുരുഷൻ 47 സ്ത്രീ)

കുത്തന്നൂർ സ്വദേശികൾ കൾ (31,68 പുരുഷന്മാർ, 50,63 സ്ത്രീകൾ)

തൃശ്ശൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചാലിശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക(46)

ഷോർണൂർ സ്വദേശികൾ (55,47 സ്ത്രീകൾ, 45 പുരുഷൻ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (49 സ്ത്രീ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശി(22 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശികൾ (64 പുരുഷൻ, 54, 44 സ്ത്രീകൾ)

തിരുനെല്ലായി സ്വദേശി (42 സ്ത്രീ)

പെരുവെമ്പ് സ്വദേശികൾ(31 പുരുഷൻ, 3 ആൺകുട്ടി)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (18 സ്ത്രീ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (33 സ്ത്രീ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (26 സ്ത്രീ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ(23,80 സ്ത്രീകൾ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (29)

പിരായിരി സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രർത്തക (40 സത്രീ)

പാലക്കാടുള്ള ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 13 പുരുഷന്മാർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കഞ്ചിക്കോട് ഉള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ താമസ കേന്ദ്രത്തിൽ 78 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു (75 പുരുഷന്മാരും 3 സ്ത്രീകളും)

 

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2046 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം തൃശ്ശൂർ,കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വയനാട്, നാലുപേർ എറണാകുളം, 12 പേർ കോഴിക്കോട്, 31 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.