പ്രളയദുരിതാശ്വാസ തുക വിതരണത്തില്‍ വേര്‍തിരിവെന്ന് ആക്ഷേപം