എരനെല്ലൂര്‍ പാങ്ങില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ മകന്‍ ധര്‍മ്മരാജന്‍ (64) നിര്യാതനായി.

31

എരനെല്ലൂര്‍ പാങ്ങില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ മകന്‍ ധര്‍മ്മരാജന്‍ (64) നിര്യാതനായി. സംസ്‌ക്കാരം നടത്തി.ദൈബ ഭാര്യയും
ധനീഷ, ധീരജ് എന്നിവര്‍ മക്കളുമാണ്.