തൊഴിയൂര്‍ മേനോത്ത് അച്യുതന്‍ ഭാര്യ ഗിരിജ നിര്യാതനായി

74

തൊഴിയൂര്‍ മേനോത്ത് അച്യുതന്‍ ഭാര്യ ഗിരിജ നിര്യാതനായി. 62വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്‌കാരം വൈകിട്ട് വൈകിട്ടു 4മണിക്ക് നടക്കും. അജി., നീതു, നിമ്യ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.