ആളൂര്‍ കാണിയത്ത് കുട്ടപ്പന്‍ ഭാര്യ അമ്മിണി (89) നിര്യാതയായി

35

ആളൂര്‍ കാണിയത്ത് കുട്ടപ്പന്‍ ഭാര്യ അമ്മിണി (89) നിര്യാതയായി. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പില്‍.