മരത്തംകോട് കിടങ്ങൂര്‍ ആണ്ടിയത്ത് കൃഷ്ണന്‍ മകന്‍ കുമാരന്‍ (84) നിര്യാതനായി

69

മരത്തംകോട് കിടങ്ങൂര്‍ ആണ്ടിയത്ത് കൃഷ്ണന്‍ മകന്‍ കുമാരന്‍ (84) നിര്യാതനായി. സംസ്‌കാരം വെളളിയാഴ്ച്ച 12 മണിക്ക് ചെറുതുരുത്തി പുണ്യതീരത്ത് നടക്കും. ശ്രീമതി ഭാര്യയാണ്. സ്മിത, സുമന്‍ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്