ചാലിശ്ശേരി കോളായില്‍ വിജയകൃഷ്ണന്‍ (74) നിര്യാതനായി

43

ചാലിശ്ശേരി കോളായില്‍ വിജയകൃഷ്ണന്‍ (74) നിര്യാതനായി. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് ഉച്ച്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും. ജാനകി ഭാര്യയും സ്‌നേഹ മകളുമാണ്.